Czy sztuczna inteligencja zastąpi trenerów komunikacji?

Zapytaliśmy ChatGPT, czy sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić trenerów i szkoleniowców w tematyce komunikacji.

Uzyskaliśmy odpowiedź sugerującą, że ma ona potencjał, aby wspomagać procesy komunikacyjne, ale nie jest w stanie całkowicie zastąpić trenerów komunikacji. Istnieją pewne aspekty sztuki komunikacji, które wymagają ludzkiej interakcji i empatii, których nie da się osiągnąć poprzez algorytmy i programy komputerowe.

Trenerzy komunikacji często pomagają ludziom rozwijać umiejętności takie jak uważne słuchanie, empatia, tworzenie pozytywnych relacji i skuteczne przekazywanie informacji. Wymaga to wrażliwości na indywidualne potrzeby i preferencje uczącego się oraz umiejętności dostosowywania podejścia do konkretnej sytuacji. Sztuczna inteligencja może wspierać te procesy poprzez udostępnianie narzędzi i wskazówek, ale nie może zastąpić interakcji międzyludzkiej i skutecznego szkolenia.

Czego brakuje sztucznej inteligencji?

Dopytaliśmy więc czego brakuje sztucznej inteligencji, by szkolić z zakresu komunikacji interpersonalnej. Przede wszystkim brakuje jej kilku kluczowych cech i umiejętności:

  1. Empatii i empatycznej interakcji: Sztuczna inteligencja może nauczyć się rozpoznawać emocje na podstawie danych. Jednak nie jest w stanie przeżywać i wyrażać empatii w sposób, który byłby autentyczny dla człowieka. Empatia i umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi to kluczowe elementy skutecznej komunikacji interpersonalnej.
  2. Praktycznego doświadczenia: Ćwiczenia i symulacje są ważnymi elementami szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej. Sztuczna inteligencja może udostępniać symulacje i scenariusze. Jednak nie jest w stanie dostarczyć uczestnikom praktycznego doświadczenia, które byłoby w pełni realistyczne.
  3. Indywidualnego podejścia: Każdy człowiek jest inny i ma swoje unikalne potrzeby i preferencje. Trenerzy komunikacji interpersonalnej muszą dostosowywać swoje podejście do indywidualnych potrzeb uczestników, co wymaga wrażliwości i elastyczności. Sztuczna inteligencja może dostarczać wskazówek ogólnych, ale nie jest w stanie zapewnić indywidualnego podejścia do każdej osoby.
  4. Rozwijania kreatywności: Skuteczna komunikacja interpersonalna wymaga nie tylko jasnego przekazu informacji, ale także kreatywności w podejściu do różnych sytuacji i ludzi. Sztuczna inteligencja może nauczyć się algorytmów i wzorców. Jednak nie jest w stanie rozwijać kreatywności w sposób, który byłby autentyczny dla człowieka.

Źródło: Opracowanie Studio Komunikacji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez chatGPT.