Znaczenie informacji zwrotnej w efektywnej komunikacji

Zapytaliśmy ChatGPT:

Jakie jest znaczenie informacji zwrotnej w efektywnej komunikacji?

Informacja zwrotna odgrywa kluczową rolę w efektywnej komunikacji, ponieważ umożliwia nadawcy komunikatu uzyskanie informacji na temat tego, czy przekazany przez nią/niego komunikat został zrozumiany i przyswojony przez odbiorcę.

Informacja zwrotna pozwala na potwierdzenie zrozumienia treści, wyjaśnienie niejasności i usunięcie ewentualnych błędów lub nieporozumień. Komunikacja staje się bardziej klarowna, skuteczna i efektywna.

Dodatkowo, informacja zwrotna pozwala na lepsze zrozumienie perspektywy odbiorcy i dostosowanie przekazu do jego potrzeb, co z kolei zwiększa szanse na osiągnięcie celu komunikacyjnego.

W efektywnej komunikacji ważne jest również, aby informacja zwrotna była konstruktywna i pozytywna, tak aby zwiększyć motywację i zaangażowanie odbiorcy w proces komunikacji oraz umożliwić dalszy rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Co daje rozmówcom stosowanie informacji zwrotnej?

Stosowanie informacji zwrotnej w procesie komunikacji może przynieść wiele korzyści zarówno nadawcy, jak i odbiorcy przekazu. Oto kilka z nich:

  1. Umożliwia lepsze zrozumienie przekazu – informacja zwrotna pozwala na potwierdzenie zrozumienia treści oraz wyjaśnienie niejasności lub błędów. Dzięki temu odbiorca może lepiej zrozumieć przekaz i w pełni przyswoić przekazywaną mu wiedzę.
  2. Umożliwia dopasowanie przekazu do potrzeb odbiorcy – pozwala nadawcy na lepsze zrozumienie perspektywy odbiorcy, dzięki czemu może dostosować przekaz do jego potrzeb i oczekiwań. W ten sposób odbiorca może lepiej zidentyfikować się z przekazywanymi mu informacjami.
  3. Umożliwia usunięcie błędów i nieporozumień – dzięki temu komunikacja staje się bardziej klarowna i precyzyjna.
  4. Umożliwia dalszy rozwój umiejętności komunikacyjnych – pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron w komunikacji i umożliwia dalszy rozwój zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.
  5. Umożliwia osiągnięcie celu komunikacyjnego – umożliwia nadawcy lepsze zrozumienie perspektywy odbiorcy oraz dopasowanie przekazu do jego potrzeb, co zwiększa szanse na osiągnięcie celu komunikacyjnego.

Jakie są rodzaje informacji zwrotnej?

Istnieją różne rodzaje informacji zwrotnej, które mogą być stosowane w procesie komunikacji. Oto kilka z nich:

  1. Informacja zwrotna werbalna – jest to informacja zwrotna, która jest przekazywana za pomocą słów, na przykład w formie komentarzy lub pytań. Może ona być udzielana zarówno na żywo, jak i przez komunikację telefoniczną, e-mailową lub inną formę komunikacji na odległość.
  2. Informacja zwrotna niewerbalna – jest to informacja zwrotna, która jest przekazywana za pomocą gestów, mimiki twarzy, postawy ciała i innych sygnałów niewerbalnych. Może ona być bardziej subtelna niż informacja werbalna. Może uzupełniać tę pierwszą. Czasami można ją też przeczyć.
  3. Informacja zwrotna pisemna – jest to informacja zwrotna, która jest przekazywana za pomocą tekstu pisemnego, takiego jak e-mail, krótka wiadomość tekstowa lub notatka. Może być bardziej formalna niż informacja zwrotna ustna i pozwala na dokładniejsze uchwycenie treści i szczegółów.
  4. Informacja zwrotna zewnętrzna – jest to informacja zwrotna, która jest przekazywana przez osoby spoza sytuacji komunikacyjnej, na przykład przez ekspertów lub trenerów komunikacji. Może ona pomóc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron w komunikacji oraz w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Może przybierać formę wsparcia poszkoleniowego (follow up) udzielanego np. przez Studio Komunikacji.
  5. Informacja zwrotna wewnętrzna – jest to informacja zwrotna, która jest przekazywana przez samego nadawcę do siebie samego. Może pomóc w zidentyfikowaniu własnych mocnych i słabych stron w komunikacji oraz w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Jest to jedno z ćwiczeń warsztatowych stosowanych przez Studio Komunikacji w trakcje szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Źródło: Opracowanie Studio Komunikacji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez chatGPT.